WERKWIJZE

Van afspraak tot behandelplan

STAP 1

Aanmelden per telefoon / sms: 06-12813463 of aanmelden via het contactformulier van de website

STAP 2

Maak een afspraak

STAP 3

Neem bij Uw eerste afspraak mee: ID bewijs en de gegevens van Uw aanvullende verzekering en eventueel de verwijzing en een handdoek

STAP 4

Formuleer voor Uzelf : een “Hulpvraag” en” Welk resultaat wilt U behalen?” en “Wat hebt U er zelf al aan gedaan?”

STAP 5

De eerste afspraak bestaat uit: Kennismaken, Uw persoonsgegevens noteren, Uw verhaal over de klachten. Bij Bekkenfysiotherapie is het verzamelen van deze informatie het grootste deel van de eerste afspraak. Daarna zal uitleg over bekkenfysiotherapie volgen. Hier kunt U denken aan: toilethouding / toiletgedrag / voedings- en vochtadviezen / bekken(bodem) model bekijken / wervelkolom-bekken model bekijken / platen bekkenbodem / etc.

Er worden vaak een vragenlijsten meegegeven om meer informatie te krijgen over uw klacht. Het is belangrijk die vragenlijsten de volgende behandeling ingevuld weer mee te nemen en te bespreken.

STAP 6

De tweede afspraak bestaat uit: “Functieonderzoek” van bekken / lage rug gebied en zo nodig de bekkenbodem, waarna een “Behandelplan” wordt opgesteld. Daarin worden de ” Behandeldoelen” met U vastgelegd. Deze bestaan uit een “Einddoel” en “Tussentijdse behandeldoelen”. Deze behandeldoelen worden iedere afspraak “geëvalueerd”.

Het ‘’Functieonderzoek’’ van de lage rug en bekken en heupregio bestaat meestal uit:
houding en bewegingsonderzoek  in stand, zit, lig, tijdens lopen.

Er wordt onderzocht waar een beperking en/of instabiliteit aanwezig is. De basisoefeningen van de diepe buik- en rugspieren worden aangeleerd. Deze oefeningen zijn erg belangrijk! Daarnaast zullen de oefeningen zo goed mogelijk in de dagelijkse houdingen en activiteiten worden geintegreerd. Bijv. aanleren van de juiste tiltechniek, draaien in bed, opstaan uit een stoel, uit de auto stappen, kind uit bed tillen of op de commode verzorgen.

Tevens kunnen hulpmiddelen een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. Pijndemping en meer stabiliteit zijn vaak het gevolg. Zo kan een brace enkele dagen geleend worden en daarna desgewenst gekocht worden. Maar ook andere hulpmiddelen zoals zitkussen, rugsteun, oefenbal, stok, tape aanbrengen etc.

Het ‘’Functieonderzoek’’van de bekkenbodemspieren kan bestaan uit:

Er wordt onderzocht of de bekkenbodemspieren goed gebruikt worden. Afhankelijk van de klacht kan de bekkenfysiotherapeut de vaginale en/of anale regio onderzoeken. De buikdruk en ademhaling wordt beoordeeld en de basisfuncties getest.

STAP 7

Het aantal afspraken hangt af van een aantal factoren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a.: de klacht, de ernst van de klacht, de mate waarin begeleiding gewenst/ nodig is. Meestal is bij bekkenbodemklachten de begeleiding uitgebreider (hogere frequentie …bijv. 6-8 keer) omdat U hier vaak minder kennis / gevoel over de bekkenbodem heeft. Zwangeren met bekkenklachten en mensen die met bekken- lage rugklachten naar de Bekkenfysiotherapeut komen, zijn meestal met weinig afspraken (bijv. 2-6) al in staat om zelf in het dagelijks leven met oefeningen en adviezen de klacht te kunnen “managen”.

STAP 8

U kunt voor al Uw vragen over het bewegingsapparaat (spieren / gewrichten) / algehele conditie terecht bij Bekkenfysiotherapie Geldrop. U krijgt een eerlijk advies over de behandelmogelijkheden. U wordt zo nodig verwezen naar andere gespecialiseerde fysiotherapeuten als dit nodig is.