KLACHTENREGELING

Wanneer U  klachten hebt over de behandeling of over de manier waarop U behandeld wordt bij de fysiotherapeut, kunt U een gesprek aangaan met de behandelend fysiotherapeut.

Indien dit gesprek geen goed resultaat oplevert, kunt U een bemiddelingsgesprek aanvragen. Als dit niet voldoende oplevert, kunt U de volgende stappen nemen:

Contact zoeken met:

* de Klachtencommissie van het KNGF

* de Commissie van Toezicht van het KNGF

* het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

 

Een onafhankelijke commissie zal Uw klacht in behandeling nemen.

Meer informatie kunt U krijgen bij:

KNGF Ledenvoorlichting

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

030-4672929