Samenwerking

Samenwerking met andere (para-) medici, hulpverleners en instanties is tegenwoordig niet meer weg te denken. Gespecialiseerde zorg kan alleen hoogwaardig zijn als er multidisciplinair gewerkt wordt. Dit houdt in dat er contacten met andere disciplines zijn.

Iedere discipline levert een eigen aandeel in de kwaliteit van de zorg.

Bekkenfysiotherapie Geldrop heeft contact met o.a.:
andere geregistreerde bekkenfysiotherapeuten – huisartsen – zuidzorg / consultatieburo – gynaecologen – maag darm leverartsen – internisten – psychologen – seksuologen – urologen – chirurgen – incontinentieverpleegkundigen (voor stoma en urine en ontlastingproblemen) – verloskundigen – andere fysiotherapie praktijken – dietisten – logopedist – oefentherapeut cesar – podo(posthuraal) therapeut – acupuncturist – massagetherapeuten – osteopaten – e.a.