In Niet gecategoriseerd

Nu besmetting met het corona virus, dat COVID-19 veroorzaakt, aan het verminderen is, is de praktijk sinds 4 mei 2020 weer geopend. Dat betekent dat de fysiotherapie toestemming heeft gekregen vanuit het RIVM in overleg met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF)  om te starten  met noodzakelijke zorg.  Wat ‘’noodzakelijke zorg ‘’ is wordt bepaald door de therapeut na telefonisch overleg met U over de klacht bij aanmelding/ het maken van een afspraak. Er wordt op advies van RIVM/ KNGF zo mogelijk in eerste instantie gebruik gemaakt van video- en belconsulten. Als een praktijkbehandeling toch nodig is, dan wordt er gewerkt via een protocol. Met het doel om therapeut en U zo goed mogelijk te beschermen. Er zijn extra maatregelen genomen om risico op besmetting van therapeut en de client te minimaliseren (RIVM/ KNGF )  Via contact met de praktijk kunt U het protocol opvragen zodat U weet wat de maatregelen zijn.  Er zijn oa. extra hygiene maatregelen, maar ook wachtkamer beleid en afspraakbeleid.

Na inachtneming van het protocol kan praktijk behandeling plaatsvinden als therapeut en client gezond zijn. (alleen als er sprake is van noodzakelijke zorg)

Na enkele weken zal de regering evalueren of fysiotherapie kan continueren. Laten we hopen dat we ons allen goed aan de hygiene en 1.5 meter afstand houden.  Dat biedt kansen voor continuering van de zorg.

Laten we samen goed alle adviezen naleven dan gaan we een gezonde toekomst tegemoet.