KINDEREN

Ook voor kinderen bieden wij bekkenfysiotherapie aan

Bekkenfysiotherapie Geldrop is heel blij met de kinderbekkenfysiotherapeut Lieke Berings.. Zij is sinds juni 2016 gecertificeerd kinderbekkenfysiotherapeut.

Naast haar basiswerkzaamheden als geregistreerd kinderfysiotherapeut in het Paramedisch Centrum de Kleine Dommel,  behandelt zij kinderen met bekkenbodemklachten.

Samenwerking met Bekkenfysiotherapie Geldrop is op gang. Samen werken we onder anderen aan echografisch onderzoek en behandelen van bekkenbodemproblemen.

Kinderen hebben soms ook problemen waarbij bekkenfysiotherapie kan helpen.

Er kan sprake zijn van plasklachten zoals bedplassen, urineverlies, vaak moeten plassen, slecht toiletgedrag. Een plasdagboek kan duidelijkheid geven. Ook angst om te plassen en/ of ontlasten komt voor.

Chronische buikpijnklachten zonder aantoonbare oorzaak en obstipatie kunnen door middel van een poepdagboek en een vochtlijst duidelijkheid geven.

Pubers en adolescenten kunnen terecht met vragen en problemen over seksualiteit.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

Om tot een goede kinderbekkenfysiotherapeutische diagnose te komen wordt een specifieke anamnese afgenomen. Deze is gericht op mictie, defecatie, voeding en vochtintake, toilethouding en een algemeen gedeelte betreffende de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Hiermee wordt de hulpvraag in kaart gebracht.

Bij het onderzoek wordt een beeld gevormd van het algemeen motorisch functioneren en het functioneren van de bekkenbodemspieren. Tevens wordt gebruik gemaakt van plas- en poepdagboeken om de gegevens uit de anamnese te objectiveren.

Om goed te kunnen beoordelen hoe het kind de bekkenbodemspieren gebruikt is echografisch onderzoek een moderne en prima methode. De echo onderzoeken zijn uitwendig en dus niet belastend voor uw kind.

Veel voorkomende klachten bij kinderen

 • urine incontinentie ( van druppelverlies tot verlies van volledige plas)
 • overactiviteit van de blaas met aandrangincontinentie en hoge mictiefrequentie
 • urineweginfecties ( mogelijk op basis van disfunctioneel plassen)
 • enuresis ( monosymptomatisch en niet-monosymptomatisch)
 • fecale incontinentie
 • obstipatie
 • chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
 • angst om te ontlasten of te plassen
 • problemen op gebied van seksualiteit (adolescenten)

De behandeling

De therapie bij kinderen met mictie en/of defecatieproblemen bestaat uit:

 • Voorlichting

Met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.

 •  Toiletgedrag / Toiletregime

Houding, techniek, wanneer

 • Advisering van een normale intake van vocht en voeding
 • Demystificatie
 • Oefentherapie gericht op:
  • Algemeen lichaamsgevoel
  • Gevoel en functie van de bekkenbodem
  • Ademhaling
  • Ontspanning
  • Vergroten van blaascapaciteit